Podmienky používania a Prehlásenie prevádzkovateľa

Všetky nahlásenia autorov budú plne rešpektované, a každé nahlásenie bude prešetrené do 40 pracovných dní, prosím chápte že prevádzkovateľ webu obsah nesťahuje a nenahráva na žiadne servery. Prevádzkovateľ nevlastní žiaden zo serverov, na ktorých sú jednotlivé diela uložené. Web filmyaserialy.online len odkazuje na iné stránky, na ktorých sú tieto diela uložené.

SOZA uznala, že použitie embedovacích kódov na webových stránkach nie je verejným prenosom, tj. že nie je sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.

Prevádzkovateľ webu filmyaserialy.online nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov stránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

Stránka filmyaserialy.online iba odkazuje na videá pomocou tzv. embedovania, ktoré bolo EÚ súdom vyhlásené ako legálne a tým pádom teda neporušuje žiadny zákon.

Táto webstránka slúži len pre autorov odkazovaných videií.

Ak ste našli na našom webe Vaše dielo chránené Vaším autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku, povedzte nám túto informáciu prostredníctvom nášho krátkeho formulára a to iba za predpokladu, že nechcete aby sme na toto video ďalej odkazovali.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA na odobratie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv. filmyaserialy.online rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videií. Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke na ktorú odkazujeme, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám údajné porušenie Vašich autorských práv a my každý z prípadov prešetríme a v prípade zistenia porušenia autorských práv, daný odkaz odstránime.

Na prešetrenie potrebujeme nasledovné primerané informácie:

  • 1. Úplný opis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
  • 2. Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej konať v mene vlastníka autorských práv alebo iného duševného vlastníctva
  • 3. Opis kde na tejto webovej stránke filmyaserialy.online sa nachádza odkaz, ktorého sa podľa vášho tvrdenia porušenie týka
  • 4. Vaše meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný podnet)
  • 5. Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom Vyhlásenie podpísané vami, urobené s vedomím Trestnosť za křivopřísežnictví, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva, alebo ste poverený konať v mene vlastníka autorských práv alebo duševného vlastníctva.
  • 6. Na Váš podnet bude odpovedané do 40tich pracovných dní.